De nauwkeurigheid kun je verbeteren door de Wifi en Bluetooth in te schakelen (ook als je het niet gebruikt). Zet de energiebesparingsmodus op uit en gebruik de telefoon zo min mogelijk om te bellen. Daarnaast verbetert de nauwkeurigheid indien de telefoon wordt bijgeladen. In optimale situaties is de telefoon tot op 2 meter nauwkeurig.